Skip to main content

Ontdek en onthul jouw ‘onderwaterwereld’ en toon interesse voor wat bij de ander onder water speelt

McClelland

Kost jouw baan je meer energie dat het je oplevert en overweeg je daarom verandering van je werkomgeving? Merk jij dat je als leidinggevende niet goed weet wat er nu werkelijk leeft bij jouw mensen en verlang je naar meer verbinding? Zit jij vastgeroest in je team en zou je eigenlijk willen dat je opnieuw kon beginnen met elkaar? Ik spreek veel mensen met de behoefte aan verandering. Samen komen we uit die ontevreden situatie en komen we tot een oplossing.

Wat de ijsberg laat zien over verandering

Wist je dat verandering van binnenuit komt? Het ijsbergmodel van McClelland laat dit mooi zien door een scheiding van zaken boven de waterlijn en zaken onder de waterlijn. De zaken boven de waterlijn zijn bewuste en zichtbare overtuigingen: kennis, vaardigheden en gedrag. Zaken onder de waterlijn zijn onbewuste en onzichtbare overtuigingen: normen en waarden, eigenschappen en motieven. Alles wat zich onder de waterlijn afspeelt heeft invloed op het zichtbare gedrag. Om tot gedragsverandering te komen zullen we dus ook moeten kijken naar de zaken onder de waterlijn. Wanneer deze niet worden meegenomen zal de verandering niet effectief zijn. Dan is het een trucje dat je aanleert en dat houdt geen stand op de langere termijn!

Met een doordachte en doeltreffende training helpt Wegwijs in Talent bedrijven te groeien.

Kortgeleden begeleidde ik een grafisch ontwerper in een kleine organisatie. Hij had veel twijfels over zijn baan, voornamelijk door zijn omgeving. Familie en vrienden vonden hem te loyaal aan zijn werkgever, hij had een te groot verantwoordelijkheidsgevoel en werkte te veel over. Bij aanvang van de begeleiding leken we snel tot een oplossing te komen. Allereerst brachten we zijn talenten en wensen in kaart en we maakten vervolgens de vertaalslag naar de arbeidsmarkt. Tijdens het traject bleek het thema ‘grenzen’ onder de waterlijn erg belangrijk om aandacht aan te besteden.

De grafisch ontwerper solliciteerde tijdens de begeleiding en uiteindelijk kwam hij tot en met een 2e gespreksronde. In dat gesprek kreeg hij de baan aangeboden. Toch werd duidelijk dat hij in zijn nieuwe baan veel minder afwisseling en vrijheid zou krijgen in vergelijking met zijn huidige baan.

Tijdens de begeleiding hebben we samen gesproken over wat er nu precies afspeelde onder de waterlijn en wat hem belemmerde in het aangeven van zijn grenzen. Uiteindelijk heeft hij de nieuwe baan afgeslagen en de nieuwe inzichten leidden tot herwaardering van zijn huidige baan. Doordat hij beter zijn grenzen aangeeft en deze ook bewaakt, leidt dit tot een betere balans in zijn werk en uiteindelijk tot een goed onderbouwde keuze om bij zijn huidige baan te blijven.

Wat leer je

  • Inzicht in wat zich bij jou onder water afspeelt: wat belemmert en wat versterkt

  • Verbinding maken met de onderwaterwereld van anderen

Voor wie

  • Professionals en leidinggevenden

Verandering begint bij jezelf!

Ben jij bereid de diepte in te gaan om werkelijke verandering teweeg te brengen?
Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.