Skip to main content

Privacystatement

Privacy- en cookieverklaring Wegwijs in Talent

Laatst gewijzigd op 1 juli 2023

Met Wegwijs in Talent geef ik verschillende soorten coaching, outplacement en training en daarbij verwerk ik persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leg ik je uit wat ik via Wegewijs in Talent allemaal doe met informatie die ik over je te weten kom.

Heb je complimenten, tips, klachten of vragen? Laat het me weten en dan help ik je graag verder. Wegwijs in Talent is bereikbaar via nadja@wegwijsintalent.nl of via +31(6)55883403.

 

Inleiding

Jouw privacy is voor Wegwijs in Talent van groot belang. Ik houd me aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG).

Dat betekent dat ik:

 • Alle doeleinden duidelijk vastleg, voordat ik jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opsla en enkel de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden;
 • Expliciet toestemming vraag voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen tref om je persoonlijke gegevens te beschermen. Ik leg deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor Wegwijs in Talent verwerken;
 • Jouw rechten respecteer, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van gegevens die ik van je verwerk.

Als je vragen hebt of wilt weten wat ik precies van je bijhoud, neem dan contact op met Wegwijs in Talent.

 1. Contactgegevens Wegwijs in Talent

Adres:              Dr. van Deenweg 162, 8025 BM Zwolle

KvK nummer:    53065131

Website:           https://www.wegwijsintalent.nl

E-mailadres:     nadja@wegwijsintalent.nl

Telefoon:          +31(0)655883403

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Met Wegwijs in Talent verwerk ik persoonsgegevens voor mijn dienstverlening. Het gaat daarbij om persoonsgegevens van mijn opdrachtgevers, cliënten, website bezoekers en leveranciers. Hierna leg ik uit welke gegevens ik verwerk, met welke doelen en grondslag en wat de bewaartermijnen zijn.

 1. Opdrachtgevers en cliënten

Wegwijs in Talent heeft twee werkwijzen. In de meeste gevallen is mijn opdrachtgever een werkgever en zijn mijn cliënten de werknemers. In sommige gevallen is de cliënt zelf de opdrachtgever.

In alle gevallen verwerk ik van cliënten de naw-gegegevens, contactgegevens, gegevens van derden die tijdens de gesprekken naar voren komen en alle overige gegevens die cliënten me tijdens de gesprekken geven.

Als mijn cliënt ook mijn opdrachtgever is, verwerk ik van cliënt ook betaalgegevens. Als de werkgever van cliënt mijn opdrachtgever is, verwerk ik de naam van het aanspreekpunt van de werkgever en de betaalgegevens van de werkgever.

Deze informatie gebruik ik voor:

 • Het uitvoeren van mijn werkzaamheden op het gebied van coaching, outplacement of training.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen van bijvoorbeeld verzekeraars als het gaat om kosten die worden gedekt door een verzekering of fiscale verplichtingen.
 • De financiële afwikkeling van mijn werkzaamheden, waaronder ook het versturen en incasseren van facturen en waar nodig het debiteurenbeheer.

Deze gegevens verwerk ik voor de uitvoering van de overeenkomst en – als de cliënt zelf geen partij is bij de overeenkomst – vanwege een gerechtvaardigd belang. Ook verwerk ik gegevens vanuit een wettelijke verplichting. In sommige gevallen verwerk ik de gegevens met toestemming.

Deze gegevens bewaar ik niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Voor sommige gegevens betekent dit dat we die moeten bewaren tot in ieder geval de fiscale bewaartermijn.

 

 1. Websitebezoekers

Als je mijn website (https://www.wegwijsintalent.nl/) bezoekt, verwerk ik daarbij je persoonsgegevens:

 1. Je kunt je via de website aanmelden voor een nieuwsbrief met tips over succes met je loopbaan. Ik verwerk daarbij je voor- en achternaam, e-mailadres en mogelijk je IP-adres. Dat doe ik met je toestemming. Ik bewaar deze informatie, totdat je het abonnement op de nieuwsbrief opzegt. Iedere nieuwsbrief bevat daarvoor een afmeldlink.
 2. Via het contactformulier op de website kun je me vragen stellen of een aanvraag doen. Daarbij verwerk ik je voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres en mogelijk je IP-adres. Dit doe ik voor de uitvoering van de overeenkomst. Namelijk om jouw de juiste informatie te kunnen verstrekken over mijn diensten. Ik bewaar deze informatie, totdat ik zeker weet dat je tevreden bent met mijn reactie.
 3. Op de website staan downloads. Maak je daar gebruik van dan verwerk ik in ieder geval je IP-adres. Voor sommige downloads verwerk ik ook je voor- en achternaam en e-mailadres. Daar heb ik een gerechtvaardigd belang bij om te onderzoeken waar interesses liggen van de downloads. Ik bewaar deze gegevens alleen zolang nodig voor het verstrekken van de downloads.
 4. Via de website geef ik je ook informatie over wat ik doe en wie mijn samenwerkingspartners zijn. Ook daarbij verwerk ik mogelijk je IP-adres, waarvoor ik een gerechtvaardigd marketing belang heb. Soms verwijs ik daarbij ook naar websites van andere partijen. Als je daar op klikt verwerken ook deze partijen mogelijk persoonsgegevens. Meer hierover lees je in hun privacyverklaring(en).

 1. Leveranciers

Neem ik diensten bij jou af? Dan verwerk ik daarbij ook persoonsgegevens. Het gaat daarbij in ieder geval om de naw-gegevens en de contactgegevens van het aanspreekpunt van mijn leverancier. Ook verwerk ik soms kvk nummers, btw nummers en betaalgegevens.

Deze gegevens verwerk ik om diensten bij je af te kunnen nemen, ik gebruik ze bij mijn eigen administratie en om je facturen te kunnen betalen.

De grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst en soms ook een wettelijke verplichting. Denk daarbij aan mijn fiscale verplichtingen. Ik bewaar deze gegevens niet langer dan nodig is voor de genoemde doelen. Dit betekent dat ik in ieder geval de fiscaal noodzakelijke gegevens bewaar gedurende de fiscale bewaartermijn. 

 1. Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geef ik je persoonsgegevens niet zomaar aan andere bedrijven of instellingen. Tenzij ik dat wettelijk verplicht ben (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Partijen die ik bijvoorbeeld inschakel voor het uitvoeren van mijn diensten zijn bijvoorbeeld mijn websitebouwer, het programma dat ik gebruik voor mijn nieuwsbrief, de software leverancier die ik gebruik voor mijn administratie en het verwerken van mijn betalingen en mijn boekhouder.

 

Met derde partijen die namens en in opdracht van mij je persoonsgegevens verwerken zal ik een verwerkingsovereenkomst sluiten als nodig is. Daarin wordt vastgelegd dat die derde partij ook gehouden is om de privacywetgeving na te komen. Sommige derde partijen die wij inschakelen zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens en met deze partijen sluiten wij geen verwerkersovereenkomsten. Dat is bijvoorbeeld het geval als we gegevens delen met een incassobureau of een advocaat als een factuur onverhoopt niet wordt betaald. 

Houd er tot slot rekening mee dat in mijn website social media buttons of links naar andere websites zijn opgenomen. Als je hierop klikt of daarvan gebruik maakt, verzamelen de beheerders van deze diensten en/of websites ook je persoonsgegevens. Ik houd geen toezicht op de verwerking van je persoonsgegevens via deze partijen en kan daar ook niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Ik raad je aan om de privacyverklaringen van deze partijen waar ik naar verwijzen goed door te nemen.

Denk aan:

 • Op onze website staat een social media button voor Facebook. De privacyverklaring van Facebook lees je hier.
 • Op onze website staat een social media button voor Instagram. De privacyverklaring van Instagram lees je hier
 • Het kan voorkomen dat we in blogs naar andere websites linken die mogelijk ook je persoonsgegevens verwerken.

 

 1. Cookies

De website gebruikt ook cookies. Dat zijn kleine bestandjes waar ik informatie in kan opslaan, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar ik kan er ook mee zien dat je de website weer bezoekt. Voor een overzicht van de verschillende soorten cookies en informatie over de geldende regelgeving verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Consument & Markt en ACM ConsuWijzer.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige delen van de website werken dan mogelijk niet goed meer.  

 

 1. Google Analytics

Google Analytics gebruik ik om bij te houden hoe bezoekers Wegwijs in Talent gebruiken. Ik heb een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ik laat Google de IP-adressen anonimiseren.

 1. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is belangrijk. Ik zorg dat jouw gegevens bij mij goed beveiligd zijn. Deze maatregelen pas ik steeds aan en daarbij let ik goed op wat er mis kan gaan.

 

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer mijn onderneming wijzigt, moet ik natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Ik zal mijn best doen wijzigingen aan je door te geven.

 1. Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou heb, kun je altijd contact met me opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat ik zeker weet dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon aanpas of verwijder.

Ik zal in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Soms moet ik deze termijn verlengen bij specifieke rechten van betrokkenen of door de complexiteit van het verzoek. Als ik deze termijn verleng, zal ik je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

 1. Klacht indienen

Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar nadja@wegwijsintalent.nl. Ik pak elke klacht intern op en houd je op de hoogte van de afwikkeling daarvan.

Als je vindt dat ik je niet op de juiste manier help, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht indienen kan via deze link.